Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COOPERATIVA AGRICOLĂ ”CORBII DE PIATRĂ BIO” titular al proiectului ”Înființare unitate procesare fructe”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Înființare unitate procesare fructe” propus a fi amplasat în comuna Corbi, satul Corbi, str. Voicu Corvin, nr.432, jud Argeș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*