Anunț public privind decizia etapei de încadrare

IPAD CONSTRUCTII METALICE SRL, titular al proiectului ”Construire hala de producție și împrejmuire teren”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Construire hala de producție și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Albota, sat Albota, tarla 10, parcela 81, jud. Argeș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http//:apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*