Arefu: 101.006 lei alocați pentru împădurire și întreținere 3,073 ha

Spread the love

Comuna Arefu se bucură ca poziționare de una dintre cele mai frumoase zone din județ, ce ocupă un areal extins care are în componență o suprafață apreciabilă din partea centrală a Masivului Făgăraș de Sud, un mic segment din Subcarpați la limita cu depresiunea de contact Căpățâneni-Arefu, precum și cea mai mare parte din această depresiune.

Anul acesta, Primăria a alocat suma de 101.006 lei către Direcția Silvică Argeș pentru împădurirea și întreținerea a 3,073 ha din suprafața pădurii de pe raza localității!

”Direcția Silvică Argeș prestează servicii de împăduriri și întreținere a plantației în anul II-VII, ( pana la realizarea starii de masiv pentru introducerea in circuitul silvic ( adresa 1144/D.S./11.04.2023) a terenului oferit in compensatie in comuna Aref ( juf. Arges), suprafata de 3,073 ha, după cum urmează: împachetarea puieților pentru transport, transport puieți, depozitarea puieților la șanț, curățarea terenului de speciile ierboase și lemnoase în vederea împăduririi, pichetarea terenului în vederea împăduririi, transportul puieților prin purtare directă, plantat puieți în teren nepregătit, în gropi cu pâlnii și berme 30x30x30, retezarea tulpinii puieților de foioase după plantare, prăfuirea gropilor cu MESUROL, mobilizarea manuală a pământului în jurul puieților, protejarea puieților cu produse repelente, procurarea puieților, procurarea substanțelor chimice, materializarea piețelor de proba pentru controlul anual al împăduririlor, descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase (descopleșiri anul II – VII) – SUPRAFATA PLANTATIE = 3,073 HA. VALOAREA LUCRARILOR PE FIECARE ANU PE HA, CF. DEVIZ ANEXAT. ANUL II – VII: ANUL II – 12244,37 LEI ANUL III – 10736,61 LEI ANUL IV – 3955,27 LEI ANUL V – 1977,63 LEI ANUL VI – 1977,63 LEI ANUL VII – 1977,63 LEI. ___________________– 32869,14 LEI 3,073 HA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*