ITM Argeș: asigurarea protecției tinerilor la locul de muncă

În urma numeroaselor solicitări adresate instituţiei noastre referitoare la protecţia tinerilor, ITM
Argeş consideră necesar informarea următoarelor:
Actul normativ care are drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale este Hotărârea nr.600/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Angajatorul este
obligat să asigure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.
Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Prin derogare, copiii în vârstă de cel puţin 16 ani,
care fac obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia, în condiţiile
legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfăşurarea de munci uşoare.
Copilul care face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un
contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru desfăşurarea de activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică,
aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea
sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice. Evaluarea riscurilor existente
pentru tineri şi legate de munca acestora trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă .
În cazul în care evaluarea demonstrează existenţa unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică
sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligaţia de a asigura evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate
cu reglementările în vigoare.
Angajatorul este obligat să informeze, în scris, tinerii, părinţii sau reprezentanţii legali ai
copiilor asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.
Angajatorul are obligaţia de a proteja ţinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea,
sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea
insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare.
Este interzisă angajarea tinerilor pentru activităţi care:
– depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice;
– implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv
cronic asupra fiinţei umane;
– implică o expunere nocivă la radiaţii;
– prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau
preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de
experienţă ori de pregătire;
– pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibraţiilor.

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*