ITM Argeș: bilanțul campaniei de verificări la stațiile GPL

Spread the love

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin
Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, aprobat de Inspectorul General
de Stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor
legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în domenii în
care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite.
De asemenea, având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă și care au
avut consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane
aflate în apropierea locațiilor în care au avut loc astfel de evenimente considerăm necesară
declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul
potrivit cod CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazosi și al produselor
derivate.
Astfel, bilanțul acțiunilor de control desfășurate în perioada 28.08.2023 – 15.09.2023, se
prezintă astfel :
– număr controale efectuate: 28
– număr sancțiuni aplicate: 35, din care 12 în domeniul relațiilor de muncă, respectiv 11
amenzi în valoare totală de 33.300 lei, și 23 în domeniul securității și sănătății în muncă,
respectiv 18 amenzi în valoare totală de 90.500 lei.
– număr persoane identificate prestând activitate fără a avea încheiate în forma scrisă contracte individuale de muncă : 1
Principalele deficiențe constatate  au constat în : primirea la muncă a persoanelor fără încheierea
în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), neevidenţierea orelor de
muncă prestate de fiecare salariat, neasigurarea garantării în plată a salariului minim brut pe țară,
neevidențierea repartizării programului de lucru, neasigurararea controlului medical la angajare și
periodic, neasigurarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic,
neverificarea sistematică și periodică a echipamentelor de muncă, neasigurarea echipamentelor
individuale de protecție antiexplozivă, neautorizarea privind protecția împotriva exploziilor.
Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.

Anița Maria Neacșu,

Inspector Şef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*