Luni, 28 februarie, ședință a Consiliului Local la Curtea de Argeș! Ordinea de zi

În baza Dispoziției Primarului nr. 108/22.02.2022 sunteți convocat(ă) la sediul Primariei  Municipiului Curtea de Argeș, Luni, 28.02.2022, ora 13,00, la ședința ordinară a Consiliului Local
pentru luna februarie.

Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia
de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice,
Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport.
Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unei diplome.
2. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedintele anterioare.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025, a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local în anul 2022
4. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea numărului maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, în anul 2022, pentru primărie și instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorității deliberative, inclusiv cele finanțate din capitolul bugetar „Cultură”
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2022
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș pentru anul 2022
7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare pentru anul 2022
8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu” pentru anul 2022
9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2022
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal pentru anul 2022
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș pentru anul 2022
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 care urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social
13. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Planului anual de acțiune cu privire la serviciile sociale pentru anul 2022 furnizate de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș
14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor gratuități la transportul local de calători prin curse regulate în anul 2022

15. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Curtea de Argeș în vederea constituirii comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

16. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
17. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular
18. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr. 100/2020 pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Copiilor Curtea de Argeș și Școala Postliceală „Henri Coanda”
 19. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea locurilor unde sunt interzise organizarea și desfășurarea adunărilor publice în municipiului Curtea de Argeș
20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M ȘI UTILITĂȚI” situat în Judetul Argeș, Municipiul Curtea de Argeș, Pct. “Șipot”
21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere in intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”EXTINDERE ȘI RECOMPARTIMENTARE HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” Str. Nordului 41-43, Curtea de Argeș, judetul Argeș
22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire bloc de locuințe sociale în Municipiul Curtea de Argeș”
23. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea modului de stabilire a prețului minim de închiriere a terenurilor și spațiilor comerciale proprietate publică și privată situate în municipiul Curtea de Argeș
24. PROIECT DE HOTARARE privind arondarea Creșei Posada la Grădinița cu Program Prelungit „O lume minunată” începând cu data de 1martie 2022
25. PROIECT DE HOTARARE privind încredințarea administrării unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș către Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare Curtea de Argeș
26. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Curtea de Argeș pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
27. Diverse

PRIMAR
Ing. Constantin Panturescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*