Marți, 25 ianuarie, ședință de Consiliu Local la Primaria Curtea de Arges

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
Marți, 25 ianuarie 2022, ora 15:00

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea proceselor verbale încheiate în şedinţele anterioare;
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2022-2023;
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfă de peste 12 tone pentru anul 2022;
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș;
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG ‘98 SA;
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren aparținând domeniului privat în scopul extinderii unei construcții;
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor poziţii ale anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999 privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Curtea de Argeş;
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2021 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2022;
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului la transportul public local de persoane în Municipiul Curtea de Argeș; 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș;
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui parteneriat între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) şi UAT Municipiul Curtea de Argeş, în vederea implementării în comun a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire Curtea de Argeş”;
13. Diverse.
Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului şi protecţia mediului, Comisia de comerţ şi servicii publice, Comisia juridică, de disciplină şi ordine publică, Comisia de învăţământ, sănătate. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*