Proiectele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș

Marți, 09 februarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, condusă de președintele Ion Mînzînă și desfășurată prin mijloace electronice (on-line).
# Hotărârile Consiliului Județean Argeș sunt afișate pe site-ul instituției – https://www.cjarges.ro/…/sedinta-extraordinara-a-c.j…
# De asemenea, ședințele pot fi urmărite și on-line accesând site-ul Consiliul Județean Argeș, secțiunea Servicii Online – https://www.cjarges.ro/en/sedinte-live
# În cadrul ședinței de astăzi s-a aprobat lista provizorie de investiții pentru anul 2021.
# La această oră, Consiliul Județean Argeș are în execuție:
 12 contracte cu finanțare europeană,
 8 contracte cu finanțare prin PNDL II,
 8 proiecte finanțate din bugetul local,
 7 proiecte cu finanțare europene având ca beneficiar DGASPC Argeș.
# Ȋntrucât până la această dată, Bugetul Judeţului Argeş şi Programul de Investiţii Publice pe Grupe de Investiţii si Surse de Finanţare pentru anul 2021 nu au fost aprobate, nefiind aprobat bugetul național, în ședința de astăzi s-a aprobat “Lista Provizorie de Investiţii”.
# Odată cu aprobarea Bugetului C.J. Argeş pentru anul 2021 şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2021, aceste obiective vor fi cuprinse și programul final.
# Până la aprobarea Bugetului pe 2021 investițiile trebuie finanțate și continuate. Tocmai de aceea a fost necesară aprobarea listei provizorii cu lucrări în derulare.
 Consiliul Județean Argeș are în implementare 12 contracte de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Astfel:
1. Restaurarea Galeriei de Artă Rudolf Schweitzer – Cumpăna – valoare totală 19.571.115,55 lei;
2. Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – valoare totală 21.462.319,75 lei
3. Conservarea şi consolidarea Cetăţii Poenari – Argeş – valoare totală 23.262.100,84 lei
4. Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet – valoare totală 4.273.336,34 lei
5. Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, Piteşti Piaţa Vasile Milea nr. 1, jud.Argeş – valoare totală 34.461.397,65lei
6. Extindere, modernizare si dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești -valoare totală 3.430.123,52 lei
7. Extindere și dotare spații Urgență si amenajări incintă Spitalul Județean de Urgență Pitești – valoare totală 12.962.573,96 lei
8. Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești – valoare totală 12.936.316,1 lei
9. Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești – valoare totală 13.443.259,46 lei
10. Modernizarea drumului județean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești, L = 25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, jud. Argeș – valoare totală 85.913.743,72 lei
11. Modernizarea DJ 503 lim. Jud. Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele, L – 42,034 km, jud. Argeș – valoare totală 99.818.008,40 lei
12. Proiect „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș” – valoare totală 2.943.139,02 lei, din care dotări – 152.000 lei
 În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), C.J. Argeş are în implementare 8 contracte, astfel:
1. Modernizare DJ 703 B Șerbănești – Siliștea, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca – valoare totală 12 583 100 lei
2. Modernizare DJ 703 B Costeşti – Şerbăneşti, L = 8,458km, la Costeşti şi Rociu – valoare totală 15 958 570 lei
3. Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030 – 35+696, la Rătești – valoare totală 4 121 940 lei
4. Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, L=2,5 km – valoare totală 11 286 600 lei
5. Pod pe DJ 738 Jugur – Drăghici – Mihăeşti, peste râul Târgului, în comuna Mihăeşti – valoare totală 4 616 130 lei
6. Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş – Valea Danului – Cepari, L=152m, în comuna Valea Danului – valoare totală 18 510 480 lei
7. Pod pe DJ 741 Piteşti – Valea Mare – Făgetu – Mioveni, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti – valoare totală 2 707 690 lei.
8. Modernizare DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, L=3,313 km, în comunele Stoenesti și Dragoslavele – valoare totală 7 535 550 lei
 Totodată la nivelul Consiliului Județean Argeş se află în execuţie următoarele obiective de investiţii, finanțate din bugetul județean:
1. Modernizare DJ 703 B Pădureți – Costești, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești – valoare totală 25 019 000 lei
2. DJ 742 Leordeni – Glimbocata, L – 11,05 km, în com. Leordeni – valoare totală 9 707 000 lei
3. Modernizare DJ 659 A Bradu – Costesti, L = 4,684 km, la Costesti – valoare totală 5 017 000 lei
4. Modernizare pe DJ 679 D Negrasi – Mozacu, L = 5,0 km, comuna Negrași -valoare totală 5 267 000 lei
5. DJ 679 C Căldararu – Izvoru – Mozăceni, la Mozăceni – valoare totală 1 150 000 lei
6. Modernizare drum județean DJ 508 Căteasca – Furduiești – Teiu – Buta, L=4,817 km, com. Teiu și Negrași – valoare totală 13 808 420 lei
7. Modernizare drum județean DJ 703 Morărești – Cuca – Ciomăgești – lim. Jud. Olt, L=3,2 km, comuna Cuca – valoare totală 7 696 000 lei
De asemenea, la nivelul C.J. Argeş se află în curs de execuţie noul corp de clădire al Spitalul Județean de Urgență Pitești – valoare totală 85 213 000 lei, finanțat din bugetul local.
 7 proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului:
1. Complex de 3 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Băbana, sat Lupuieni –valoare totală 4 875 770 lei
2. Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos – valoare totală 5 637 587,19 lei
3. Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bălilești –valoare totală 5 565 723,24 lei
4. Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Ciofrângeni, sat Ciofrângeni – valoare totală 5 692 228,73 lei
5. Complex de servicii sociale, Comuna Rucăr – valoare totală 5 341 994,63 lei
6. Complex de servicii sociale, Municiupiul Câmpulung – valoare totală 5 253 693,08 lei
7. Complex de Servicii Sociale , Orașul Costești –valoare totală 6 657 300,01 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*