S-a dat startul celei de-a doua ediţii a Burselor Dr. Michael Janson şi Varuni Roberts!

Spread the love

Aceste burse generoase se datorează familiei Dr. Michael Janson şi Varuni Roberts, doi filantropi cu inimi mari care, prin moştenirea lăsată Fundaţiei Copii în Dificultate, au făcut posibilă realizarea acestui program umanitar. Deşi Michael şi Varuni nu au avut copii, i-au iubit şi le făcea mare plăcere să participe la recitalurile oferite de aceştia. Spre sfârşitul vieţii, ei au hotărat cu generozitate să-şi împartă averea cu mai multe organizaţii de caritate pentru copii. După o cercetare amănunţită, au hotărât că Fundaţia Copii în Dificultate oferă oportunităţi deosebite de îngrijire şi susţinere pentru copii şi au dorit să sprijine programele sale.
Anul acesta, Regulamentul de înscriere a fost modificat conform măsurilor impuse de situaţia actuală generată de virusul COVID-19. Astfel, criteriile cu privire la numărul de absenţe nemotivate şi participările la concursuri şi olimpiade şcolare din semestrul al doilea al anului anterior au fost excluse, întrucât cursurile amintite au fost mutate în mediul online, iar susţinerea majorităţii concursurilor şi olimpiadelor şcolare a fost suspendată. Pe de altă parte, la capitolul „Documente necesare”, în adeverinţa emisă de unităţile de învăţământ se vor cere mediile de la disciplinele Limba şi literatura română, Limba engleză şi matematică de pe semestrul I al anului anterior.
De mai mult de 20 de ani, Fundaţia Copii în Dificultate se implică în ajutorarea copiilor din judeţul Argeş. În 2019 a demarat proiectul acordării Burselor Dr. Michael Janson şi Varuni Roberts, care prevede susţinerea elevilor de clasa a VIII-a care au obţinut rezultate deosebite în anii anteriori de studiu, în special în clasa a VII-a. Cea de a doua ediţie a Programului de burse Dr. Michael Janson şi Varuni Roberts 2020-2021, desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, pune la dispoziţie Regulamentul, după cum urmează:
– Pentru anul şcolar 2020-2021, data-limită de depunere a aplicaţiilor este 20 noiembrie 2020.
– Valoarea unei burse este de 4.000 de lei.
– Pentru elevii din mediul rural care doresc să aplice pentru programul burselor se poate solicita formularul de înscriere de la conducerea unităţii de învăţământ de care aparţin.

Criterii de eligibilitate

În anul 2020, cele 10 burse se vor acorda elevilor care sunt în clasa a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 la şcoli gimnaziale care funcţionează în mediul rural din cuprinsul judeţului Argeş.

Condiţii pentru obţinerea bursei

a) Situaţia şcolară a elevului:
– Media generală pe anul şcolar anterior să fie peste 9.
– Aplicantul să dovedească interes deosebit pentru pregătirea lui şcolară prin participarea la diferite activităţi extraşcolare (participare la cercuri organizate de şcoală, concursuri, proiecte etc.).
b) Situaţia familială a elevului:
– venitul lunar net mediu pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 1000 de lei.
c) Starea de sănătate a elevului:
– cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale;
– cu boli cronice;
– clinic sănătos.

Perioada de acordare a bursei

Bursa se acordă pe durata anului şcolar 2020-2021 şi va fi oferită în două tranşe, după cum urmează: prima tranşă în luna decembrie 2020, iar diferenţa de 2.000 de lei, în cea de a doua tranşă, în luna aprilie 2021 (înainte de susţinerea Examenului de Evaluare Naţională). Data exactă şi locul de desfăşurare a festivităţii de acordare a burselor vor fi anunţate în timp util.

Acte necesare:

– Formularul de aplicare.
– Eseu scris de mână de către elev, din care să reiasă motivaţia pentru care aplică la acest program, precum şi nevoia de suport.
– Adeverinţă privind situaţia şcolară din anul precedent: media generală şi mediile din semestrul I la obiectele de studiu Limba şi literatura româna, Limba engleză şi Matematică.
– Copie C.I. elev şi a părintelui/reprezentantului legal sau a rudelor care au copilul în îngrijire.
– Adeverinţă venit părinţi/reprezentant legal: adeverinţă de salariu, de şomaj, cupon pensie.
# Dacă unul dintre părinţi nu are venit, va da o declaraţie pe proprie răspundere.
# Dacă niciunul dintre părinţi nu are venit, se va realiza o anchetă socială.

Condiţii de acordare a bursei pe tot parcursul anului şcolar:
– Elevii selectaţi trebuie să-şi menţină performanţele şcolare, media generală, la cel puţin nivelul notei 9.
– Să nu intervină modificari în ceea ce priveşte venitul părinţilor/reprezentantului legal.

Criterii de departajare a dosarelor în caz de egalitate a punctajului:

– Criteriul mediei aritmetice a mediilor obiectelelor de studiu Limba şi literatura română, Limba engleză şi Matematică, în anul anterior – semestrul I.

Destinaţia bursei

Bursa va fi utilizată doar pentru susţinerea elevului în procesul educaţional şi a nevoilor lui personale. Primirea celei de a doua tranşe din luna aprilie 2020 este condiţionată de prezentarea documentelor justificative privind modul de utilizare a primei tranşe din bursă. Fiecare elev va prezenta facturi sau bonuri fiscale ce fac dovada achiziţionării de bunuri, produse/servicii necesare participării lui la procesul educaţional (manuale, culegeri, CD-uri educaţionale, tabletă/laptop/computer, articole de îmbrăcăminte, de igienă personală etc.).

Depunerea dosarelor

Elevii claselor a VIII-a de la şcolile din mediul rural din judeţul Argeş care sunt interesaţi de programul de burse vor depune la directorul şcolii în care învaţă dosarul de înscriere cuprinzând toate actele menţionate în prezentul Regulament până la data de 20 noiembrie 2020. Dosarele vor fi trimise la sediul Fundaţiei CID din strada Valea Sasului, nr. 81, Municipiul Curtea de Argeş, până la data de 20 noiembrie 2020.

Calendarul programului

– Evaluarea dosarelor şi întocmirea listei cu toţi elevii care au depus dosare se va face în ordine descrescătoare a valorii punctajului obtinut de către Comisia de evaluare formată din reprezentanţi ai Fundaţiei CID şi ai IŞJ Argeş în perioada 21-30 noiembrie 2020.
– Publicarea listei cu primii 10 elevi admişi în programul de burse pe site-ul Fundaţiei CID şi transmiterea rezultatelor prin e-mail către toate şcolile care au avut elevi care au aplicat pentru bursă, în perioada 24-25 noiembrie 2020.
– Transmiterea contestaţiilor în perioada 26-27 noiembrie 2020 se va face prin e-mail transmis către Fundaţia CID, care le va centraliza şi le va supune spre analiză Comisiei de evaluare, care va fi diferită de Comisia de evaluare iniţială.
– Transmiterea către şcoli a rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale cu elevii admişi în program se va face la data de 30 noiembrie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*