Ședință a Consiliului Local Albeștii de Argeș: ordinea de zi

In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G.
nr.57 / 2019, actualizata, sunteti invitati sa participati la sedinta ordinara a Consiliului Local Albestii
de Arges, convocata prin Dispozitia nr.266 / 2022, emisa de catre Primarul comunei Albestii de
Arges, care va avea loc in data de 08.08.2022, orele 16.00, in sala de sedinta a Consiliului Local
Albestii de Arges, la sediul Primariei / Consiliului local Albestii de Arges, cu urmatorul proiect al
ordinii de zi:
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei anterioare.
2. Proiectul de hotarare nr.34/2022 privind Privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului
general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția “MODERNIZARE PRIN
ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES
JUDEŢUL ARGEŞ „.
3. Proiect de hotarare nr.35/2022 privind Privind aprobarea cofinantării pentru categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru investiția ”MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ”.
4. Diverse.
Proiectul/ele de hotarare inscris/e pe ordinea de zi va/vor fi inmanat/e, dupa caz, in format
letric sau electronic, de catre secretarul general/compartimentul juridic din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Albestii de Arges.
La proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se pot formula si depune amendamente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*