Ședință a Consiliului Local Curtea de Argeș – 18 proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali din municipiul Curtea de Argeș sunt convocați joi, 31 martie 2022, de la ora 15:00 la ședința ordinară pentru luna martie ce va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome.
2. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2021 la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș și la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Muzeul Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș
7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea și aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeș
8. Proiect de hotărâre privind plata unor cotizații anuale datorate de municipiu în anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind propunerea de completare a unei poziții de membru în consiliul de administrație al S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial, cu destinația florărie, situat pe Bulevardul Basarabilor (colț cu strada Banu Mărăcine)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului cu destinația vânzare presă și carte, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral 86885
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului cu destinația vânzare presă și carte, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral 88540
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial, cu destinația activități de birou, prestari servicii sau comerț, situat pe strada Negru Vodă nr. 43A
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din incinta Centrului de Cultură și Arte „George Topîrceanu” Curtea de Argeș
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația punct alimentar aflat în incinta Colegiului Național ”Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș
16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în cartea funciară sub numărul 83542 – teren aferent sediu S.P.G.C. aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2022
18. Diverse
Proiectele de hotarare au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia jurídică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*