Ședință a Consiliului Local Curtea de Argeș: 19 proiecte pe ordinea de zi

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
Marți, 31 mai 2022, ora 15.00
1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
3. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința din data de 27.04.2022
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2022
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2021 de către managerii Centrului de Cultură și Arte ”George Topîrceanu” și Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 SA și a programului de investiții pentru anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 4 din Piața Ivancea
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 17 din Piața Ivancea
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 6 din Piața Ivancea
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 8 din Piața 1 Mai
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii standului nr. 36 din Piața Centrală – hala de carne
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii standului nr. 5 din partea sudică exterioară a halei de carne din Piața Centrală
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului nr. 1 cu destinația vânzare flori, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral nr. 88542
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului nr. 2 cu destinația vânzare flori, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral 88542
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat având ca obiect colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi: Eroilor, B-dul Basarabilor, Negru Vodă (DALI, PT+execuție)”
18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01.06.2022 pentru personalul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, salarizat în temeiul art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017
Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare la Comisia economico-financiară, Comisia de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*