„Stand Against Bullying through Arts”, la Atena

Ỉntre 17-13 Julie 2020, la Atena a avut loc un nou training in cadrul proiectului Erasmus + „Stand Against Bullying Through Arts”, proiect finanat de Comisia Europeanặ. Din Curtea de Argeṣ au participat reprezentanṭi ai Asociaṭiei pentru Dialog Intercultural ṣi ai Colegiului Naṭional ”Vlaicu Vodặ”.
Participanṭii au invặtat noi metode non-formale ale artelor participative necesare unei educaṭii anti- bullying cu reale sanse in eradicarea acestui fenomen.
Una din metodele cele mai apreciate a fost jocul de rol pus in scenặ de coordonatoarea proiecultui, prof. Tania Nicolau. De un deosebit interes s-a bucurat si invặṭarea tehnicii desenelor animate insuṣitặ de la artista plasticặ Maria Pontidou, profesor la Institutul de arte vocationale, Glyfada. Foarte interesantặ de
asemenea a fost si tehnica gravurii predatặ tot de artiṣti plastici, profesori ai institutului.
De la partenerii lituanieni am invặtat sặ jucặm volei cu cearceafuri, partenerii greci ne-au invặṭat secrete ale bucặtặriei lor tradiṭionale sau cum sặ adaptặm un dans tradiṭional pentru un flash mob.
Trainingul s-a incheiat cu un vernisaj al unei expozitii ỉmpotriva bullying-ului.

Dacặ doriṭi sặ aflaṭi mai mult despre training-ul nostru, vizitaṭi pagina de Facebook a proiectului- https://www.facebook.com/Stand-Against-Bullying-Through-Arts-258754724725313
Filmặrile au fost fặcute de “Actualitatea Argeṣeanặ” , partener media in proiect.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*