CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI ,,O MASA APROAPELUI DE LANGA TINE LA NEVOIE’’

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI ,,O MASA APROAPELUI DE LANGA TINE LA NEVOIE’’

Subscrisa ASOCIAȚIA,,O MASA APROAPELUI DE LANGA TINE LA NEVOIE’’, prin Preşedintele Asociaţiei, TIRIACHIU OCTAVIAN NICOLAE, în baza prevederilor Cap. IX din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 12.04.2022, ora 18.30, întrunirea va avea loc in Municipiul Curtea de Argeș, strada Marina, nr. 56, judetul Argeș, cu următoarea

ORDINE DE ZI
– Revocarea Andreei Vasilica Gheordunescu din calitatea de membru al Asociației și VICEPRESEDINTE al Consiliului Director al Asociației, ca urmare a cererii de retragere din rândul membrilor Asociației nr. 155 din data de 23.03.2022.
– Alegerea și numirea membrilor Consiliului Director.
– Împuternicirea unui membru al asociației care să facă demersurile pentru reprezentarea asociației în fața instanței de judecată și instituțiilor publice în ceea ce privește deciziile Adunării Generale.

Conform Cap. IX , Sectiunea a-II-a din Statutul Asociației: „ (2.5) Nu se va putea lua nici o hotarare, sub sanctiunea nulitatii absolute a acesteia, decat daca vor fi raspuns convocarii cel putin jumatate plus unu din numarul asociatilor. Prin exceptie de la alin (2.5) la a doua convocare, se va putea lucra si adopta hotarari cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti, indiferent care ar fi numarul lor.
Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

Data

05.04.2022

ASOCIAȚIA O MASA APROAPELUI DE LANGA TINE LA NEVOIE’’
Prin Preşedinte,
TIRIACHIU OCTAVIAN NICOLAE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*