SECRETE ISTORICE: Cauzele războiului – partea I

Spread the love

f

Alianţele Europene 

La şcoală am învăţat că războiul era inevitabil, deoarece se constituiseră două alianţe politico-miltare ,,Tripla Alianţă” şi ,,Tripla Înţelegere” care aşteptau un moment propice înfruntării. Sunt enumerate şi alte motive precum rivalitatea maritimă anglo-germană, dorinţa Franţei de a recupera Alsacia, dorinţa Germaniei şi Italiei de a avea mai multe colonii, încercarea Rusiei de a canaliza nemulţumirile externe într-un război extern, disperarea Austro-Ungariei de a demonstra că este încă o mare putere , dorinţele Serbiei şi României de reîntregire naţională ş.a.m.d.

Să le luăm pe rând: Tripla Alianţă, formată din Germania, Austro-Ungaria şi Italia , din care şi România făcea parte, era o alianţă strict defensivă. După Congresul de la Berlin, Rusia se simte pe bună dreptate înşelată de aliaţii săi, Germania şi Austro-Ungaria şi refuză să mai prelungească Alianţa celor Trei Împăraţi. În aceste condiţii,  la iniţiativa lui Bismarck se încheie o alianţă defensivă secretă între Germania şi Austro-Ungaria (1879). În 1882, pe fondul crizei tunisiene(anexarea acestei provincii de către Franţa), Italia aderă şi ea la acest tratat secret, încheind două tratate cu Germania şi Austro-Ungaria, deşi ar fi dorit doar cu prima. Un an mai târziu, la această alianţă se alătură şi România, din ce în ce mai speriată de guvernarea agresivă a reacţionarului Alexandru al III-lea. Trebuie menţionat că acest tratat al Triplei Alianţe era încheiat pe o perioadă de 5 ani cu drept de prelungire, aşa cum s-a şi întâmplat până în 1912, inclusiv.  Acelaşi Alexandru al III-lea avea să reînnoade în 1881 Alianţa celor Trei Împăraţi care se va menţine până în 1887 când se destramă în contextul crizei bulgare. Această criză s-a declanşat ca urmare a dorinţei elitei politice bulgare de a oferi Coroana regelui Carol I. În faţa ameninţării cu ocupaţia militară din partea Rusiei, regele Carol renunţă, mai ales că aliaţii din,,Tripla Alianţă” îl abandonează, stârnind neîncrederea elitei politice româneşti faţă de această alianţă(a acelor politicieni care aveau cunoştinţă de ea). Bulgarii se încăpăţânează însă şi aleg ca principe un supus austriac. În faţa dorinţei Rusiei de a acţiona în forţă, Bismarck dă publicităţii tratatul secret cu Austro-Ungaria din 1879 şi sileşte Rusia să renunţe la război. Bismarck nu dorea însă să-şi îndepărteze Rusia şi în acelaşi an încheie în secret Tratatul de Reasigurare care are darul să liniştească Rusia, tratat încheiat pe o perioadă de trei ani. Noul împărat al Germaniei, Wilhelm al II-lea nu prelungeşte acest tratat dorind să dea o nouă linie politicii externe germane care are la bază numai Tripla Alianţă.

Tripla Înţelegere avea o singură componentă miltară defensivă şi două tratate care pot fi considerate cel mult tratate de împărţire a sferelor de influenţă şi sprijin moral. Convenţia militară încheiată în 1892 între Franţaşi Rusia făcea parte dintr-o serie de tratate încheiate între cele două ţări în perioada 1891-1893. Aceste tratate erau urmarea neprelungirii Tratatului de Reasigurare care lăsau Rusia fără nici un partener în Europa. Franţa, izolată de 20 de ani în Europa, a profitat de greşeala kaiserului Wilhelm al II-lea şi în schimbul unui export masiv de capital a câştigat un partener. Franţa şi Marea Britanie au încheiat în 1904 tratatul numit Antanta Cordială prin care se detensionau focarele de conflict din zona colonială şi prin care cele două ţări se angajau să îşi acorde ,,sprijin moral” în politica internaţională. În 1911, cu ocazia celei de-a doua crize marocane, vizionarul diplomat britanic Eric Crowe considera că ,,Faptul fundamental, desigur, este acela că Antanta nu este o alianţă. În ce priveşte situaţiile de mare urgenţă, se poate observa că ea nu are nicio substanţă. Căci Antanta nu este nimic mai mult decât un cadru mental, o vedere comună a celor două ţări asupra politicilor generale, dar care poate fi sau poate deveni atât de vagă încât să-şi piardă tot conţinutul.”În 1907, după zeci de ani de tensiuni, Rusia şi Marea Britanie încheiau un tratat prin care îşi delimitau sferele de influenţăşi se angajau să îşi rezolve toate diferendele la masa tratativelor, încheind astfel ,, Marele Meci” pentru controlul Asiei Centrale şi de Sud.

        Deci Tripla Înţelegere are o singură componentă militară, defensivă, din care Marea Britanie nu face parte.

Marea Britanie avea însă o convenţie militară cu Belgia, încheiată în 1839, când se temea că Franţa va invada această ţară. Acest tratat, pe care kaiserul îl considera ,,un simplu petic de hârtie”, se va dovedi extrem de important în august 1914.  Un alt aliat al Regatului Unit era Japonia, cu care încă din 1902 se încheiase o alianţă şi care considera China  principalul obiectiv al politicii sale externe.

– va urma –

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*